REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym Domu Wypoczynkowym U Korkosa. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.


1. Po zakwaterowaniu w dniu przyjazdu prosimy Państwa o zgłoszenie się w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt i opłatę klimatyczną. Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr. 87 poz.960)
2. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż zarezerwowanym przez Państwa terminie, pobrana należność nie podlega zwrotowi. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny za niewykorzystany okres.
3. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucze do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i w oddanej do Państwa dyspozycji łazience. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Mile widziane jest obuwie na zmianę.
4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w domu, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go gości. W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 50 zł. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.
5. Prosimy o zachowanie ciszy od 22:00 do 6:00 rano
6. Osoby odwiedzające, nie zameldowane, mogą przebywać w pokojach do godz. 22:00, po uprzednim powiadomieniu właścicieli domu.
7. Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług.
8. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek)
9. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku oraz balkonach.
10. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
11. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich i wnoszenie nart do pokoi. Należy przechowywać sprzęt w miejscu do tego przeznaczonym.
12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pokojach zabronione jest używanie grzałek, grzejników, żelazek, urządzeń gazowych, i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju za wyjatkiem( suszarek do włosów, maszynek do golenia i zasilaczy RTV oraz komputerowych).
14. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
15. Część obiektu jest monitorowana.

Regulamin rezerwacji

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie.
2. Rezerwację dokonuję się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku do 7 dni od dnia rezerwacji.
4. Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
5. Wpłacony zadatek jest bezzwrotny. Płatność za pobyt gotówką w dniu przyjazdu.
6. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godz. 18:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

© Copyright 2015 - U Korkosa || Wykonanie Strony internetowe Zakopane "U Ciwersa"
Wróć do góry